۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

پیام تبریک کنگرسمن آمریکا به مناسبت روز استقلال آزربایجان به بابک چلبیانلی مسئول روابط عمومی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان

اورمو ایشچیلری : کنگرسمن ایالت ویرجینیای جناب  گری کانولی آمریکا به مناسبت 18 اکتبر روز استقلال آزربایجان بابک چلبیانلی مسئول روابط عمومی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان تبریک گفت.وی در نامه تبریک  با اشاره به استقلال آزربایجان از سلطه اتحادیه جماهیر شوروی آزربایجان را از شرکای استراتژیک ایالت متحده آمریکا در قفقاز دانسته است .  جناب کانولی در ادامه از همکاری دولت آزربایجان با آمریکا در کوزو، عراق و افغانستان یاد کرده وبه همکاری آزربایجانیان در زمینه تجارت، علم ، علوم پزشکی در آمریکا اشاره کرده است .   امیداست که فعالین خارج از کشور با ایجاد ارتباطات سالم با مقامات و قدرتهای جهانی و برقراری دیالوگ  سیاستمداران جهان را با مسئله آزربایجان جنوبی آگاه سازند.

 متن نامه :  هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر